Montáž

sádrokartónových systémov

Montáž

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Dodávka inštalacií

elektroinštalácie, chladenie, vykurovanie, vetranie, vodoinštalácie, zdravotechnika

Dodávka inštalacií

Kompletáže interiérov

sanita, elektro, audio-video

Kompletáže interiérov

Kompletáže interiérov

sanita, elektro, audio-video

Kompletáže interiérov

Cenník jadrového vŕtania

Cena za 1cm vŕtanej hĺbky

Priemer vŕtania v mm Betón žel. Betón Skala Tehla
82 1,33€ / cm 1,46€ / cm 1,46€ / cm 1,11€ / cm
127 1,45€ / cm 1,69€ / cm 1,69€ / cm 1,24€ / cm
162 1,72€ / cm 1,96€ / cm 1,96€ / cm 1,45€ / cm
225 2,42€ / cm 2,85€ / cm 2,85€ / cm 2,26€ / cm

Príklepové vŕtanie s použitím SDS Max

do priemeru 10mm 10,85€ / bm
od 10mm do 20mm priemeru 22,85€ / bm
od 20mm do 32mm priemeru 35,89€ / bm
od 32mm do 52mm priemeru 42,15€ / bm

Rezanie drážok + vysekanie max. š 30 x h 45 mm:

do betónu 12,65€ / bm
do muriva 3,46€ / bm
Doprava 0,42€ / km
Kotva 1,2€ / ks / vrt
Požiadavky:

Objednávateľ zabezpečí zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj vody vo vzdialenosti max. 25m od vŕtania. (Vieme zabezpečiť)

Objednávateľ vyznačí presný stred vrtu na stavenisku. Ak tak neurobí, účtuje sa prestoj na vyznačenie vrtu 10€ / hod. /pracovník

Objednavateľ zabezpečí čisté, bezprekážkové pracovisko.

Príplatky

Šikmé vŕtanie +10% k základnej cene.

Betón vystužený oceľou alebo inými prvkami nad priemer 16mm +10% k základnej cene.

Vrt hlbší ako 400mm +15% k základnej cene.

Vŕtanie v sťažených podmienkach a vo výškach nad 1,5m + 15% k základnej cene.

Zachytenie chladiacej vody +15% k základnej cene.

Pomocné práce vo vyškach + 15% k základnej cene.

Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 7,5€ / vrt

Pri vŕtaní nad 400mm hĺbky zarátavame vysekanie, odstránenie odvŕtanej časti 7,5€ / hod. / pracovník

Prestoje zavinené objednavateľom 10€ / hod./ pracovník

Ak je nutné zachytenie odvŕtanej časti na druhej strane vrtu 10,00€ / hod. / pracovník

Pri vŕtaní do hĺbky 100mm je stanovená jednotná cena 36€ / vrt.

Elektrocentrála 12,5€ / hod.

Lešenie veža (V x D x H) – (2000 x 3000 x 600) 42€ / hod.

Dôležité

Práca vo výške nad 1,5m – objednávateľ zabezpečí plošinu, prípadne lešenie. (Vieme zabezpečiť)

V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad zostáva na pozemku staveniska.

Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za statické zmeny v objekte pri/po vŕtaní otvorov.

Pri vŕtaní nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu a okolia. Zhotoviteľ neručí za prípadné škody, ktoré môžu nastať.

Za škody spôsobené prácami – vŕtaním (poškodenie inštalácií, statiky, konštrukcie atď.) zodpovedá objednavateľ v plnom rozsahu vzniknutých škôd – nepripravenosť staveniska.

Ochranenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.

V úkoloch ohraničných hodinovou sadzbou sa počíta každa začatá celá hodina.
Pre všetky ponúkane služby platia rovnaké požiadavky, príplatky a upozornenia.
Minimálna fakturovaná cena je 75€ (bez dopravných nákladov).
Pri väčšom rozsahu prác – cena dohodou.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.