Ako sme začinali

Sme malá rodinná firma, ktorej meno sa nesie na kvalite vykonanej práce a množstve spokojných
zákazníkov. Firma začala vznikať v roku 2010 ako živnosť (v tej dobe už s päťročnými skúsenosťami
nadobudnutými pôsobením vo firme, ktorá sa zaoberala stavebnou činnosťou a technickým
zabezpečením stavieb). Po dobu ďalších 2 rokov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, nadobudnutí
nových skúseností a absolvovaní niekoľkých školení a prednášok som sa rozhodol v roku 2012, uskutočniť nutnú  zmenu vo forme podnikania a zakladám s.r.o..

Hlavný cieľ

 

Hlavným predmetom našej činnosti je komplexné technické zabezpečenie budov TZB. Zameriavame
sa komplexne najmä na profesie elektroinštalácií (NN rozvody, štruktúrovaná kabeláž, elektronické
zabezpečovacie systémy EZS, kamerové systémy, regulačná technika), vykurovania (radiátorové,
podlahové vykurovanie, zónová regulácia, strojovne), chladenia a rekuperácie (klimatizácie, tepelné čerpadlá, rekuperácia, rozvody vzduchotechniky).

E-shop

Začiatkom roku 2020 spúšťame e-shop s pomerne širokým spektrom tovaru v danej sfére.
S novými službami Vás budem vopred informovať a teším sa na našu spoluprácu.
Spoločnosť T-mont.eu  s.r.o. je záruka kvalitne vykonanej práce v mene rodinnej firmy.

Vaša spokojnosť je naším cieľom…

Lenharčík Tomáš,  konateľ  spoločnosti T-mont.eu  s.r.o.